Orario treni MONSERRATO - MANDAS - ISILI

ARST

monserrato_mandas_isili

TrenoProvenienzaDestinazione
Mandas (05:25)Monserrato San Gottardo (06:50)
Mandas (06:25)Monserrato San Gottardo (07:51)
Mandas (07:44)Monserrato San Gottardo (09:09)
Dolianova (07:46)Monserrato San Gottardo (08:09)
Isili (08:27)Monserrato San Gottardo (10:09)
Isili (09:28)Mandas (09:47)
Dolianova (11:32)Settimo S.p. (11:48)
Isili (12:11)Monserrato San Gottardo (13:55)
Dolianova (12:32)Monserrato San Gottardo (12:55)
Mandas (13:35)Monserrato San Gottardo (15:02)
Isili (13:53)Mandas (14:13)
Isili (15:23)Monserrato San Gottardo (17:05)
Dolianova (15:42)Monserrato San Gottardo (16:05)
Dolianova (17:42)Settimo S.p. (17:58)
Dolianova (18:42)Settimo S.p. (18:58)
Isili (19:20)Monserrato San Gottardo (21:05)

monserrato_mandas_isili

TrenoProvenienzaDestinazione
Monserrato San Gottardo (07:00)Senorbi' (08:01)
Mandas (07:45)Isili (08:04)
Monserrato San Gottardo (08:13)Dolianova (08:37)
Senorbi' (08:19)Isili (09:08)
Monserrato San Gottardo (09:13)Dolianova (09:37)
Monserrato San Gottardo (10:13)Mandas (11:37)
Mandas (11:40)Isili (11:59)
Settimo S.p. (12:09)Dolianova (12:25)
Mandas (12:40)Isili (12:59)
Monserrato San Gottardo (13:06)Mandas (14:30)
Monserrato San Gottardo (14:09)Mandas (15:39)
Mandas (14:32)Isili (14:51)
Monserrato San Gottardo (14:47)Dolianova (15:11)
Monserrato San Gottardo (15:13)Mandas (16:39)
Monserrato San Gottardo (16:13)Dolianova (16:37)
Monserrato San Gottardo (17:13)Mandas (18:37)
Settimo S.p. (18:21)Dolianova (18:37)
Mandas (18:40)Isili (18:59)
Settimo S.p. (19:21)Mandas (20:37)
Monserrato San Gottardo (20:16)Mandas (21:42)